Historie gebouwen

Origine van het woord "Cortils"

Cortils is in 941 gesticht als een « allodium » hetgeen betekent dat het vrij was van erfleen of anders gezegd, dat het landgoed aan geen enkele schuld onderworpen was.

De naam toen was Curtilia of Curcella, afkomstig van het latijnse woord Curtius hetgeen “binnenhof” betekent. Het spaanse woord voor binnenhof is Cortil en het meervoud Cortils. We kennen tussen Mortier en Cortils de weg “Chemin des Cortils”. Tegelijkertijd met de bouw van de toren (donjon) van Cortils is de kerktoren van Mortier gebouwd, ook als vestigingtoren, als “binnenhof”. De weg Chemin des Cortils was de verbindingsweg tussen de twee donjons, vandaar het meervoud. De drève de Cortil wordt zonder “s” geschreven, dus enkelvoud. De drève de Cortil ging alleen naar deze donjon.

Curcelle duidt dus op een versterkte binnenhof, een burcht, ommuurd en waarbinnen water en tuinen waren en een zware donjon waarin men zich terug kon trekken in gevaarlijke tijden.

Het franse woord “cultures” wordt ook gebruikt voor groentetuinen. In deze regio wordt het woord Cortils ook wel gebruikt voor tuinen, hetgeen kan duiden op ommuurde moestuinen zoals die hier aanwezig zijn.