Natuur

Op Domaine des Cortils beschikken we over zo'n 76 ha grond. Sinds mei 2015 zijn we overgestapt naar biologische landbouw.

Natuurbeheer

Natuurbeheer in de plaats van Landbouw & Bosbouw. Land- en bosbouw hebben heden ten dage alleen een economische waarde als het grootschalig met grote machines gebeurt. Maar wat is economische waarde ? Als dit meer is dan iets dat je alleen uit kunt drukken in een hoeveelheid euro's krijgt het pas echt waarde.

Voor economen is de waarde van een bos de hoeveelheid kubieke meters hout die je kunt verkopen als je het bos omkapt. Het bos is dan weg, de economische waarde is dan ook weg, althans voor de komende 100 jaar.

In Cortils heeft een bos grote waarde, een waarde voor de vermoeide mens. Deze is niet meer in euro's uit te drukken. En daar waar het bos ons hout schenkt door een natuurlijk proces in de vorm van omgevallen bomen, brengen we deze dode bomen weer tot leven door er timmerhout, bouwhout, palen voor afrasteringen of kunstwerken van te maken. Deze werkzaamheden zijn ontspannend, leerzaam of therapeutisch en brengen de creativiteit in ons op gang. We benaderen het hout vanuit de mogelijkheden die het ons geeft, vooruit kijkend naar wat we in de toekomst nodig hebben.

Ook de weilanden benaderen we zo. Met de schapen onderhouden we de weilanden. De schapen geven ons verbinding met de natuur, laten ons in relatie voelen dat ze meer zijn dan begrazers en meer waard zijn dan vlees en wol. Maar ook de wol die ze jaarlijks schenken betekent meer dan enkele kilo's a raison van enkele euro's. De wol heeft al meer betekenis door de relatie die je met het schaap hebt opgebouwd maar de waarde wordt nog groter door in contact het dier te scheren en daarna de vacht te vilten of andere creatieve producten te maken.

Het uitgangspunt bij het natuurbehoud in Cortils is dat alles hetgeen de natuur ons schenkt dit creatief en in contact met de natuur om te zetten in nieuwe producten die weer een verbetering betekenen voor de natuur in het algemeen en hier hoort ook zeker de mens bij als natuurlijk wezen.

Zo wordt water gezuiverd vooraleer het terug gegeven wordt aan de beek, afval van groente, fruit en uit de tuin wordt gecomposteerd en weer hergebruikt in de tuinen. Met bouwpuin wordt weer gebouwd, bestraat of verhard en afval wordt zodanig gescheiden dat er nagenoeg geen restafval meer overblijft.

Cortils wil niet belastend zijn voor onze Moeder Aarde.